RYNNY i ODWODNIENIA

RYNNY, RURY SPUSTOWE I KSZTAŁTKI PCV sys.KanionRURY I KSZTAŁTKI sys. ODWODNIENIA

Rury bez otuliny mogą być stosowane do odwadniania i napowietrzania terenów gruboziarnistych oraz strukturalnie stabilnych terenów (słabo rozkładalnych) oraz na terenach piaszczystych, jednak pod warunkiem wykonania wokół rury warstwy filtracyjnej.

Rury drenarskie z filtrem z włókien polipropylenowych wykonane są z PVC-U i PP-B, oplecione są filtrem o grubości około 8 mm wykonanym z cienkich włókien polipropylenowych. Dzięki temu nadają się do każdego rodzaju podłoża i mogą z powodzeniem być stosowane do odwodnień podziemnych części budynków i fundamentów.

KANAŁY ODWADNIAJĄCE

kanały niskie i wysokie . . . . . . . kratki z tworzywa i metalu